Všechno bylo jinak (Ledoborec)

7. říjen 2008 | 22.05 |

Minule jsem to s tím Suvorovem nakous, tak to dokončim, když už jsem v tom.

suvorov ledoborecVšechno bylo jinak aneb kdo začal druhou světovou válku je český titul slavné knížky Viktora Suvorova, která se v originále jmenuje (mnohem lépe a hlavně mnohem méně užvaněně) Ledoborec.

Ledoborec má být Hitler (úplně jsem to nepochopil, ale nejspíš to je pojem, který pro něj užíval Trockij s tím, že tak byl Adolf chápán v sovětském vedení obecně), konkrétně ledoborec revoluce. Myšlenkou knihy je, že Rusko podporovalo všemožně Hitlera jako ledoborec, který rozbil většinu Evropy a připravil ji tak pro osvobození Ruskem, které by se v pravou chvíli do věci vložilo. Teze knihy je, že po dlouhých pečlivých přípravách se konkrétně Rudá armáda a vojska NKVD chtěly do věci vložit obrovským útokem dne 6. července 1941. Hitlerovi však došlo sice pozdě (tj. až poté, co si německo-ruským paktem ze srpna 1939 vytvořil společnou hranici) , ale ještě ne úplně pozdě, že Stalin se chystá odříznout ho od rumunské ropy a pak ho snadno dorazit. Proto bez dotažení potřebné přípravy do konce vyrazil 22. června 1941 opačným směrem a v důsledku naprosté absence obrany na sovětské straně sklízel v první fázi fenomenální úspěchy. Avšak převaha Sovětského svazu byla taková, že byl schopen i pomocí rezerv nakonec zvítězit, byť s kořistí pouhé poloviny sovětizované Evropy. A to je hodně málo v poměru k vynaloženým obětem a potenciálu.

Obecnou otázku, kterou ta knížka klade mně jako čtenáři, je, že ve světě svobody slova je to dobrodružné, ale taky těžké. Třeba 11. září jsem před spaním v hotelu v Mnichově koukal na dokument o událostech toho data, který dokazoval, že mrakodrapy nemohly spadnout v důsledku požáru po nárazu letadel, ale že je odpálil záměrně vlastník (případně ve spolupráci s vládou) poté, co je dobře pojistil na teroristický útok. Aby to bylo pestřejší, tak hamižný vlastník se jmenuje Silverstein. Trvalo to dvě hodiny, probírali důkladně jeden aspekt po druhém, hovořili s lidmi z firmy, která dodávala ocel, která údajně shořela a zřítila se, s lidmi z firem, které dělají odpalování budov, vysvětlovali, že Dvojčata se špatně pronajímala a byla zastaralá, vlastníka čekaly obrovské náklady na odstranění azbestové protipožární ochrany celé konstrukce, dokola pouštěli detaily ze záběrů hroutících se Dvojčat, kde jakoby probíhala série výbuchů uvnitř budovy, rozebírali zvukové záznamy, kde jsou slyšet exploze v základech, ukazovaly neuvěřitelně přepálené tlusté ocelové nosníky v základech, hovořili se správci budov o tom, že asi tři týdny předem záhadně vypadla o víkendu totálně elektřina (a tedy i bezpečnostní systémy a kamery) a domy byly plné záhadných lidí, kteří všude vrtali a natahovali dráty, podrobně rozebírali budovu 7, o niž všichni tak nějak předem hovořili, že se zřítí, a přitom nebyl zjevný žádný důvod, proč by se tak mělo stát atd.

atd.

Po shlédnutí pořadu jsem usínal s přesvědčením, že Dvojčata odpálil vlastník. Ten dokument byl prostě přesvědčivý a úžasně vzrušující. Pak jsem si o tom četl, a evidentně je to jedna z konspiračních teorií, kterou většina nepřijímá. (Zajímavé, že heslo o kontrolované demolici má jen anglická a česká wiki - tady). Co s tím vším, co kdy prý bylo ale úplně jinak?

To samé je u Ledoborce. Co kapitola, to naprosto fascinující kousek obrázku. Celé je to složené z otevřených sovětských zdrojů (psáno to bylo dlouhá léta, dokončeno počátkem osmdesátek), hlavně ze vzpomínek generálů. Krok za krokem popisuje jednotlivé zbraně, jak se cílevědomě přesunovaly k hranicím, jak byla ničena veškerá obranná zařízení, opouštěny pevnosti, stříhány ostnaté dráty, masově rozvíjena ofenzivní vojska (milion parašutistů, horští myslivci, bezmotorové kluzáky, tanky, které nejlépe jezdí po dálnici, námořní pěchota v Bělorusku a na Dunaji), mobilizována vojska NKVD, ozbrojeni trestanci z gulagů, opuštěny veškeré vnitrozemské pozice. Hlavně jak se podezřele mnoho účastníků nacházelo na cestě na frontu ještě dříve, než Němci zaútočili, generálové celé týdny postávali na hranici, rekognoskovali území a pozorovali za řekou Němce, jak se dívali úplně stejně proti.

Skutečně je to čtení, od kterého je těžko se odtrhnout, i když u něho mrazí. Knížku jsem si koupil už v roce 1996 (od té doby vyšla znovu s jinou obálkou) a stále se k ní vracím.

Vedle toho je tam ale i dost zajímavých postřehů, které nesouvisejí přímo s tou hlavní tezí, ale dokreslují plasticky, o co šlo:

- Kontrast mezi zemí, která se chystá bránit, a zemí, která se chystá útočit, je ukazována často na zkušenosti, kterou udělali Rusové v roce 1939, když přepadli Finsko, které bylo násobně slabší, ale racionálně a odhodlaně se bránilo, a do značné míry i ubránilo. Žádné z efektivních obranných opatření, které Rusové na vlastní kůži poznali, se však nesnažili proti Němcům připravit, naopak existující obranu intenzivně ničili.

- Naprosto svěží je pohled na Stalina osobně. Podstatou autorova názoru je, že Stalin byl leccos, ale určitě ne naivní a hloupý; rozhodně nevěřil v mír s Německem kvůli paktu. Naopak píše o jeho povaze a celkovém stylu konání, k němuž by se dokonale hodila taktika nechat ostatní se vzájemně zničit a pak vzít vše. A to vše bez velkých řečí. Velice zajímavě v této souvislosti cituje Trockého, který na konci 30. prý vše prohlédl a v zásadě to předem popsal, co přijde. Tak snad přeci jen nějaká ukázka, i když skutečně jako zajímavou ukázku by bylo možno vzít v podstatě 80% textu (podotýkám, že styl je v podstatě dobrý, nemá ty vady, které jsem vytýkal u té poslední knihy):

Trockij jako první na světě prohlédl Stalinovu hru, kteoru nechápali ani představitelé Západu, ba zpočátku dokonce ani Hitler.


Ve skutečnosti však byla Stalinova hra nadmíru prostá. Trockij sám se stal obětí této hry, a proto ji také chápe. Trockého připravil o moc Stalin ve spojení se Zinovjevem a Kameněvem. Poté odstranil Zinověva a Kameněva, opíraje se o Bucharina, a nakonec odstranil i Bucharina. Generaci Džeržinského čekistů likvidoval Stalin rukama Henricha Jagody, Jagodu a jeho lidi pak odstranil rukama Ježova, toho pak ze Stalinovy vůle připravil o život Lavrentij Berija atd. Stalin ostatně v této hře pokračuje i na mezinárodní scéně a Trockij si je toho dobře vědom. Německý nacismus je tedy pro Stalina pouhým nástrojem.

- Přínosné jsou i pasáže o oddílech NKVD, stručně se ukazují jejich úkoly (hlavně "vyčistit týl"), jak je předvedli před válkou s Německem v obsazených územích v Polsku, Pobaltí a Besarábii. Taky se jasně ukazuje odhodlání Sov. svazu veškerá dobytá území po vyčištění týlu od špatných elementů ovládnout napořád, což taky realizoval.

- U těch NKVD mě taky zaujala zmínka o přehradných (zadržovacích) oddílech, které byly u každé armády a jejich "úkolem bylo posílení stability vojsk, především v podmínkách útoku. Tyto jednotky zaujímaly postavení za vojsky a poté útočícím rojnicím dodávaly odvahy kulometnými salvami do týla, bránily svévolnému ústupu vojsk a bez milosti na místě likvidovaly neposlušné."

Samozřejmě člověk to celé musí číst přístupem "pokud jsou to Cimrmanovy boty". Škoda, že nelze asi čekat něco jako kritické vydání, kde by k tomu textu někdo psal pod čarou oponentní poznámky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Všechno bylo jinak (Ledoborec) samotar®vzpomina.cz 07. 10. 2008 - 23:54
RE: Všechno bylo jinak (Ledoborec) markisha®blbne.cz 08. 10. 2008 - 09:25
RE: Všechno bylo jinak (Ledoborec) lékárník mb 08. 10. 2008 - 14:23
RE(2x): Všechno bylo jinak (Ledoborec) jarmik 08. 10. 2008 - 14:33
RE: Všechno bylo jinak (Ledoborec) tondlová 23. 02. 2009 - 20:50
RE: Všechno bylo jinak (Ledoborec) cico ciciak 29. 12. 2014 - 21:48
RE(2x): Všechno bylo jinak (Ledoborec) cico ciciak 29. 12. 2014 - 21:48
RE(3x): Všechno bylo jinak (Ledoborec) cico ciciak 29. 12. 2014 - 21:49