Výzvy 21. století

10. prosinec 2008 | 21.52 |

Ty články o penězích mě (a evidentně i čtenáře) vždycky tak rozohní! Je potřeba dát zase nějakou klasickou výplň.

k čemu dnes humanitní vědy?K čemu dnes humanitní vědy? je malinká brožurka vydaná letos Filozofickou fakultou UK. Má bránit humanitní vědy proti přírodním vědám. Osobně bych řekl, že se záměr moc nevydařil, ba spíš ten sborníček účelu dle mého uškodil.

Pokud někdo, třeba jako já, nijak zvlášť silně neprožívá nějakou dramaticky menší důvěru k humanitním vědám než k vědám přírodním, tak po přečtení těch textů možná tu nedůvěru pojme. Na pár místech totiž docela dobře ukazují, co může člověkovi na té slabé části vědecké produkce sociálních vědců vadit. Vágní myšlení a vyjadřování, zastřené motivy, myšlenková prázdnota.

Hned záložka je jak vyšitá. První věta zní: "Sedm osobností české a slovenské vědy reaguje na přezíravý postoj vůči humanitním a společenským vědám osobně laděnými texty, ve kterých seznamují se svými obory a apelují na jejich nezbytnou roli v životě jedince i společnosti." A to fakt reagují na postoj? Proč ne na posed nebo poleh? A to jako čí postoj? Počítám, že můj postoj a poleh je jim jedno. Nešlo by tam napsat přímo, s kým polemizují nebo se kterou knihou, článkem, vystoupením a čeho chtějí dosáhnout?

Předmluvu napsal děkan FF UK. Hned druhá věta zní: "Jsou zde zastoupeny obory jako religionistika, filozofie, sociologie, historie, literární věda, egyptologie..." Takže vyjmenoval šest oborů, výslovně jen na ukázku a ještě to ukončil třemi tečkami. Když pominu, že tři tečky považuji za nevhodný stylový prvek ve formálním textu, tak by mě zajímalo, jaké další obory měl na mysli. Když brožura má sedm autorů, z nichž dva jsou sociologové, tak to dává přesně těch šest oborů, žádné další tam nejsou.

Do třetice jeden příklad vydařeného humanitního tříbení na vysoké úrovni. Pan Halík v úvodu svého příspěvku neváhá psát o úkolech "tváří v tvář počátku třetího milénia." Možná je to jen moje posedlost, ale slova "21. století" (zde tedy alespoň přeložené jako počátek třetího milénia) považuju za jednu z nejběsnějších floskulí současnosti. Jak slyším od někoho 21. století, tak je jasno, že ten člověk netuší, co by tak měl říct.

Velice nerad jsem tak přísný ve svých článcích, jako jsem byl dnes. V podstatě je mým programem nekritizovat, ale chválit. Tak aspoň pochválim příspěvek o egyptologii, který myslím naplnil svůj účel: přiměřeně představil ten obor, srozumitelně ukázal jeho úspěchy a celkem mě naladil tak, že není hloupé takovouto záležitost financovat.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Výzvy 21. století hlander 10. 12. 2008 - 22:01
RE: Výzvy 21. století littlekey 11. 12. 2008 - 08:01
RE: Výzvy 21. století littlekey 11. 12. 2008 - 08:07
RE: Výzvy 21. století jarmik 11. 12. 2008 - 08:17
RE: Výzvy 21. století sargo 11. 12. 2008 - 09:40
RE: Výzvy 21. století kaci 11. 12. 2008 - 14:19