Pozdrav z vlasti (z cykly Krásy Prahy)

1. duben 2017 | 20.20 |
› 

Tento pohled si zasloužil naplnit svůj potenciál a být - byť po prodání v druhé ruce po desetiletích od prvního prdeje - poslán poštou.

P. bratr s mangelkou si na nás vzpomněli během pražského výstavního víkendu.

praha-pohled

Text na líci: Plastický model Prahy od Antonína Langweila z let 1826 - 1837 -
vystaven v Muzeu hlavního města Prahy
(foto p. Roman Vítek a otakar Hůrka)

Naši příbuzní dali během víkendu tři výstavy, které všechny doporučují: p. Aj Wej Wej a pí Jetelová ve Veletržním paláci a velká výstava p. Skály ve Valdštejnském.

Do Veletržního paláce bych určitě zase rád zašel. Ve Valdštejnském jsem poslední léta párkrát byl, ale pořád mi nějak k srdci nepřirostl.

Je potřeba však zvlášť vyzdvihnout vlastivědný pohled se znaky pražských měst a okolí. To se velice líbí. Též mám možná největší chuť ze všeho podívat se opět na Langweilův model Prahy: s nedostavěnou katedrálou a Josefovem před asanací.

020na turisticky ruch

To by byla diplomová práce: jak se těch 20 hal. dostávalo přesně z trafiky
do cestovního ruchu?

prodaná nevěsta

Nevěsta prodaná za Kč 16,- 

Děkujeme velice.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře