Z Lázní Mariánských (z cyklu "Krásy vlasti")

8. březen 2017 | 20.20 |
› 

Naši milí příbuzní pokračují ve vlastivědném působení.

Tentokrát vytáhli naše rodiče na výlet do blízkého okolí bydliště, když navštívili Sokolov, Kynšperk a Mariánské Lázně. Počítám, že provozováním únorové turistiky v těchto krajích se dostali do značně exkluzivního postavení - podobných dalších zájemců tam asi moc nebylo.

ML-pohled
Text na líci: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Retro pohled je samé slunce, avšak aktuální realita je v Mariánských Lázních taková, že v chladném počasí turisty nezahřála dostatečně ani krajská pálenka s oplatkou.

Z Kynšperka nad Ohří doporučují uličky kolem evangelického kostela a starého náměstí. Sám jsem Kynšperkem opakovaně poslední léta projížděl na koloběžkových výpadech. Ale pravda, že jsem se nevzdaloval od cyklostezky, která samotné město míjí, protože vede podle Ohře na Cheb.

ML-známka
Rosnička "A"

ML-20hal
Dotace cestovního ruchu.
Dříve: 20 hal. z každé pohlednice.
Dnes: němečtí daňoví poplatníci.

Děkujeme velice. I Poohří si zaslouží své turisty. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře