Opět z Č. Krumlova

18. duben 2016 | 21.35 |
› 

P. TN s rodinou si zjevně oblíbili Český Krumlov a opět nám poslali odtud pohled.

Kromě rodiny N. se patrně v Krumlově nacházejí již jen Japonci.

český krumlov

Text na rubu: ČESKÝ KRUMLOV. První písemná zmínka o Českém Krumlově pochází z roku 1253.
V roce 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců a město přešlo do majetku Rožmberků.
Roku 1601 musel poslední Rožmberk, Petr Vok, postoupit Krumlov císaři Rudolfu II.
Za finanční pomoc během třicetileté války získali město v roce1622 Eggenberkové a po jejich
vymření v roce 1719 jej zdědili Schwarzenberkové. Český Krumlov je od roku 1922 zařazen
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

The written reference to Český Krulov dates back to the year 1253. The Krumlov branch
of the Vítkov family died out in 1302 and the Krumlov estate passed into the hands
of the Rosenberg. The last of the Rosenberg line, Petr Vok, was then forced to cede
Krumlov to emperor Rudolf Hapsburg II in 1601. The Eggenberg family then took control
of Krumlov in 1622 during the Thirty-Year War with the financial assistance of the emperor.
The town was later inherited by the Schwarzenberg family in 1719
once the Eggenbergs had died out. Český Krumlov has been a UNESCO cultural
and natural heritage site since 1992.

Jak je vidět, krásně jsem se tentokrát při opisování popisku na pohledu vzdělal:-)

Snad bych mohl se čtenáři ještě z pozdravu sdílet doporučení na tamní řízkovou restauraci.

český krumlov a

Oblígátní A posledních let.

Děkujeme velice!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře